Net1 Prosjekt – Sverige

UBQ har sammen med sin partner Relacom AB Sverige fullført et vellykket Net1-prosjektet. UBQ swap av 141 siter på bare 6 uker i Sverige. Alle milepælene i prosjektet ble gjennomført effektivt i henhold til planen, og prosjektet ble ferdigstilt før fristen. Etter at prosjektet hadde blitt avsluttet, gjorde vi en grundig analyse av de viktigste…