Medlem av FIC Serbia

Vårt datterselskap, UBQ doo i Beograd, har blitt medlem av det utenlandske investorrådet, Serbia (Foreign Investors Council – FIC). FIC er en uavhengig bransjeorganisasjon etablert med hensyn til å aktivt fremme et bærekraftig forretningsmiljø gjennom åpen dialog med myndigheter og andre relevante aktører.