Konsulenttjenester

UBConnects tjenesteportefølje er tilpasset ulike behov i et voksende marked for bruk av tekniske- og prosjektadministrative enkeltressurser og teams, i tillegg til ulike totalprosjekter.

 

Selskapets tjenestespekter er posisjonert mot konsulentleveranser innen teknologi og infrastruktur, herunder leveranser av ressurser innen IKT og prosjektadministrasjon, til industrier som IT, utdanning, offentlig forvaltning, telekom, kraft og energi, transport, m.fl.

 

Selskapets konsulentorganisering er basert på en hybrid forretningsmodell, noe vi anser er nødvendig for å både tilfredsstille behovet til nye og eksisterende kunder, og alltid kunne ha kapasitet innen våre kunders forespurte kompetanser. UBConnect leverer faste konsulenter, i tillegg til konsulenter gjennom Sourcing og samarbeidspartnere.

 

Med mange tiltredende aktører i markedet, ligger UBConnects konkurransefortrinn hovedsakelig i å kunne tilknytte forespurt kompetanse, og formidle den med utgangspunkt i kundens evalueringskriterier, oftest bestående av kvalitet, gjennomføringsevne, pris og tilgjengelighet. Måten selskapet differensierer seg på, og som gjør at man holder en leveranseevne utover konkurrentene, er gjennom UBConnects heleide tjenestehub som utelukkende fokuserer på å holde konsulentleveransene oppe og dette gjennom høy kvalitet.