Mobil

Norges foretrukne leverandør av mobilnettutbygging

Som eneste aktør med direkte leveranser til samtlige mobilnett i Norge, har UBConnect opparbeidet seg en unik posisjon i mobilmarkedet. Vi vet at fremtiden er digital. Derfor tilbyr vi totaltjenester innen tradisjonell mobilutbygging og innendørsdekning, for å tilrettelegge for at kundene våre skal få maksimalt utbytte av mulighetene 5G og IoT gir.


Vi leverer totalprosjekter der hele verdikjeden blir ivaretatt. Med lang og tverrfaglig erfaring garanterer vi kvalitet gjennom hele prosessen – fra planlegging og utbygging til oppgradering, sluttdokumentasjon, drift og vedlikehold av mobilnettverk.

Kanskje kjenner du igjen TV-reklamer for 4G-utbygging (og snart 5G) på Bryne, eller operatører som stolt forteller at de har Norges beste dekning? Med all sannsynlighet er det vi som står bak dette – vi tar nemlig stadig større markedsandeler over hele Skandinavia, basestasjon for basestasjon. I dag er vi en av Norges største utbyggere.


5G krever lav responstid og høy kapasitet for å kunne realisere de mange og innovative mulighetene som åpner seg – slik som selvkjørende biler eller fjernstyrte, kirurgiske roboter på sykehus. En sentral forutsetning for å lykkes med dette er posisjonerte totalleverandører innen mobil- og fiberutbygging. Her stiller UBConnect i en særstilling. Det er derfor vi kaller oss Norges digitaliseringsentreprenør.


Unik tjenestehub – kvalitet i alle ledd
UBConnects tjenestehub er et av våre fremste konkurransefortrinn. Faktisk er den noe av grunnen til at vi leverer langt over gjennomsnittet – hvert fall hvis vi skal vi tro flere fornøyde kunder.


Det er kanskje ikke så rart, med tanke på at vi har i underkant av 100 høyt kvalifiserte og dedikerte ansatte som hver dag leverer tjenester som prosjektplanlegging, prosjektledelse, QA og sluttdokumentasjon. Slik får vi uvurderlig støtte til samtlige av prosjektene våre i Norden og sikrer høy kvalitet i alle ledd.


Resultatet? En sømløs, effektiv og kostnadsoptimal gjennomføring som ingen andre leverandører kan matche. Det er kanskje derfor vi er en foretrukken leverandør av mobilutbyggingstjenester.

0 +
MOBILE SITES BUILT
0 +
MOBILE SITES UPGRADED
0
MW INSTALLATIONS